Bộ Chính trị cho rằng sẽ có làn sóng nông dân nổi dậy thế tại sao không tháo ngòi nổ Đồng Tâm?


Mời xem Video: [Khẩn] Bộ Chính trị cho rằng sẽ có làn sóng nông dân nổi dậy thế tại sao không tháo ngòi nổ Đồng Tâm?Tại sao Bộ Chính trị nhận định sẽ có làn sóng nông dân nổi dậy nếu không tháo ngòi nổ Đồng Tâm trước các vụ việc diễn biến phức tạp tại Đồng Tâm Mỹ Đức, Hà Nội trong những ngày qua?


Share on Google Plus

Diễn đàn Facebook

0 Comments:

Đăng nhận xét