[Nóng] Nông dân huyện An Dương dùng thân mình ngăn cản máy xúc để chống cường quyền ác bá cướp đất


Mời xem Video: [Nóng] Nông dân huyện An Dương dùng thân mình ngăn cản máy xúc để chống cường quyền ác bá cướp đất[Nóng] Nông dân huyện An Dương TP Hải Phòng dùng thân mình ngăn cản máy xúc để chống cường quyền ác bá cướp đất. 165 hộ dân xã Đồng Thái (H.An Dương, TP.Hải Phòng) tin tưởng giao đất để mở rộng đường nhưng nhưng "đã 11 năm, tính ra đã có 5 đời chủ tịch huyện rồi mà dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù đất”.


Share on Google Plus

Diễn đàn Facebook

0 Comments:

Đăng nhận xét