Nóng vụ Đồng Tâm Mỹ Đức: Đang có một âm mưu triệt hạ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trước HNTW 5?


Mời xem Video: Nóng vụ Đồng Tâm Mỹ Đức: Đang có một âm mưu triệt hạ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trước HNTW 5?Phải chăng vụ việc Đồng Tâm Mỹ Đức đã cho thấy, đang có một âm mưu cố ý triệt hạ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đinh La Thăng trước thềm Hội Nghị Trung ương 5?


Share on Google Plus

Diễn đàn Facebook

0 Comments:

Đăng nhận xét