Tin mới nhất Đồng Tâm Mỹ Đức: Đêm 18/4 cả làng Đồng Tâm tiếp tục rào làng chiến đấu đến cùng


Mời xem Video: Tin mới nhất Đồng Tâm Mỹ Đức: Đêm 18/4 cả làng Đồng Tâm tiếp tục rào làng chiến đấu đến cùngTin mới nhất Đồng Tâm Mỹ Đức: Đêm 18/4: Trước việc Chủ tịch Hà Nội bội ước, không chịu gặp bà con, cả làng Đồng Tâm tiếp tục rào làng chiến đấu quyết tâm bảo vệ tài sản hoa mầu kể cả mạng sống. Bí thư xã Đồng Tâm tuyên bố sát cánh cùng bà con.


Share on Google Plus

Diễn đàn Facebook

0 Comments:

Đăng nhận xét