Số Phận Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thanh Nghị sẽ khó thoát khỏi bị truy tố của Nguyễn Phú Trọng?


Mời xem Video: Số Phận Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thanh Nghị sẽ khó thoát khỏi bị truy tố của Nguyễn Phú Trọng?
Theo các nhà phân tích chính trị Việt Nam đã chỉ ra các lý do cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết tâm truy tố cho bằng được cưu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng & con trai là ông Nguyễn Thanh Nghị vào lúc này?

Đăng ký xem tin mới nhất tại: https://goo.gl/uhOntZ


Share on Google Plus

Diễn đàn Facebook

0 Comments:

Đăng nhận xét