[Giải mã] Lý do tại sao tin Bộ Công An sẽ bắt Ngô Bảo Châu tội phản quốc được tung ra vào lúc này?


Mời xem Video: [Giải mã] Lý do tại sao tin Bộ Công An sẽ bắt Ngô Bảo Châu tội phản quốc được tung ra vào lúc này?[Giải mã] Lý do tại sao tin Bộ Công An sẽ bắt Giáo sư Ngô Bảo Châu tội phản quốc được tung ra vào lúc này và có dụng ý gì?

Đăng ký xem tin mới nhất tại: https://goo.gl/65ciF2Share on Google Plus

Diễn đàn Facebook

0 Comments:

Đăng nhận xét