Nóng: Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt bỏ trốn khi Pierre Francois Flores tìm đến gặp tại Đình Nam Chơn


Mời xem Video: Nóng: Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt bỏ trốn khi Pierre Francois Flores tìm đến gặp tại Đình Nam ChơnSáng ngày 19/07/2017 võ sư Pierre Francois Flores đến đình Nam Chơn để gặp mặt Nam Huỳnh Đạo, nhưng chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt đã bỏ trốn và cửa đình đóng chặt....

Đăng ký xem tin mới nhất tại: https://goo.gl/65ciF2


Share on Google Plus

Diễn đàn Facebook

0 Comments:

Đăng nhận xét