Đại Án OceanBank: Đinh La Thăng không thể nào “tại ngoại” vì Nguyễn Xuân Sơn không muốn chết?


Đại Án OceanBank: Đinh La Thăng không thể nào “tại ngoại” vì Nguyễn Xuân Sơn không muốn chết?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quyết: Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn phải chịu án nặng thì Đinh La Thăng không thể nào “tại ngoại”.

Mời xem Video: Đại Án OceanBank: Đinh La Thăng không thể nào “tại ngoại” vì Nguyễn Xuân Sơn không muốn chết?




Share on Google Plus

Diễn đàn Facebook

0 Comments:

Đăng nhận xét