Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bất ngờ gặp lại cựu thù Nguyễn Tấn Dũng trước Hội nghị Trung ương 6 vì lý do gì?


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bất ngờ gặp lại cựu thù Nguyễn Tấn Dũng trước Hội nghị Trung ương 6 vì lý do gì?

Ông Nguyễn Phú Trọng ngồi tiếp trên chiếc ghế Tổng Bí thư thì cũng không còn làm được gì và không còn gì để làm. Trước một thực tế vô vọng, ông cũng nhận ra là lực bất tòng tâm. Gần đây, nhiều người nói đã chứng kiến những biểu hiện để lộ vẻ mệt mỏi của ông Trọng?

Mời xem Video: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bất ngờ gặp lại cựu thù Nguyễn Tấn Dũng trước Hội nghị Trung ương 6 vì lý do gì?
Share on Google Plus

Diễn đàn Facebook

0 Comments:

Đăng nhận xét