Video ghi lại hình ảnh công an, cảnh sát cơ động đàn áp, đánh đập người dân dã man tại thôn Đông Yên-Kỳ Lợi-Kỳ Anh-Hà Tĩnh.


Video ghi lại hình ảnh công an, cảnh sát cơ động đàn áp, đánh đập người dân dã man tại thôn Đông Yên - Kỳ Lợi - Kỳ Anh - Hà Tĩnh.

(Video recordings Vietnamese communist police, mobility police crackdown, brutally beaten the villagers in Dong Yen village - Ky Loi - Ky Anh - Ha Tinh.)

Mời xem Video: Video ghi lại hình ảnh công an, cảnh sát cơ động đàn áp, đánh đập người dân dã man tại thôn Đông Yên-Kỳ Lợi-Kỳ Anh-Hà Tĩnh.



Share on Google Plus

Diễn đàn Facebook

0 Comments:

Đăng nhận xét