THÔNG BÁO - Khối 8406 Victoria, Úc châu ngừng sinh hoạt - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

THÔNG BÁO - Khối 8406 Victoria, Úc châu ngừng sinh hoạt


Thân gởi quý vị bản thông báo xin giúp phổ biến rộng rãi. Xin cám ơn.

Kính mến
Nguyễn Quang Duy

THÔNG BÁO
Khối 8406 Victoria, Úc châu ngừng sinh hoạt.

Kính Ban Điều Hành Khối 8406 Quốc Nội và Úc châu,
Quý cộng đồng, tổ chức, hội đoàn,
Quý cơ quan truyền thông,
Quý đồng hương,

Trong phiên họp thường niên tổ chức ngày 20-11-2016 tại Đền Thờ Quốc Tổ, ông Nguyễn Quang Duy cho biết vì phải tập trung thời giờ cho một số sinh hoạt khác nên ông không còn giữ vai trò đại diện Khối tại Úc Châu, vừa từ chức cố vấn Khối Quốc Nội và không muốn tiếp tục giữ vai trò điều hợp Khối tại Victoria.

Các thành viên ghi nhận, bày tỏ tin tưởng vào nỗ lực kết nối và xây dựng Khối của Chiến hữu Nguyễn Quang Duy trong 10 năm qua, mọi người chúc ông Duy đạt được nhiều thành quả tốt trên bước đường mới, hầu phục vụ cho quê hương Việt Nam.

Sau một thời gian dài thảo luận đa số thành viên tham dự đã biểu quyết thông qua, nay chúng tôi xin thông báo đến quý vị:

Thứ nhất, Khối 8406 Victoria Úc châu ngừng sinh hoạt;

Thứ hai, tất cả các khoản tiền còn lại sẽ được chuyển về Việt Nam trong một thời gian sớm nhất;

Thứ ba, đóng sổ băng

Commonwealth Bank of Australia
Account Name: BLOC 8406 VICTORIA
Account Number: 06 3000 12073914

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự đóng góp yểm trợ Khối của tất cả quý vị trong 7 năm qua. Về tài chánh ngoài một số chi phí rất nhỏ cho việc hành chánh các khỏan tiền đóng góp của quý vị đều được chuyển về quốc nội yểm trợ các tổ chức và những người đang trực diện đấu tranh.
Chủ Nhật ngày 20 tháng 11 năm 2016
Thay mặt Khối 8406 tại Victoria
Nguyễn Quang Duy
Thành viên

* Tác giả gửi tới VANEWS

1 nhận xét:

Post Bottom Ad