Mục Đích - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Mục Đích

I. Mục đích hoạt động:

Báo điện tử VA NEWS là một tờ báo truyền thông đại chúng độc lập bất vụ lợi, không lệ thuộc vào bất cứ đoàn thể hay đãng phái chính trị nào, một tờ báo do các thành viên cộng đồng mạng tạo ra cho người Việt khắp 5 châu.

Mục đích của VA NEWS, với trách nhiệm truyền thông độc lập, là cổ xúy dân chủ, nhân quyền và phát triển bền vững cho Việt Nam. Các thành viên của VA NEWS muốn góp phần xây dựng xã hội dân sự Việt Nam bằng cách thu thập, quãng bá thông tin, tài liệu lịch sữ, cùng các tác phẩm giá trị về xã hộị chính trị, văn học nghệ thuật cũng như tạo nên những diễn đàn tự do qua trang http://vanews.org để người Việt Nam khắp nơi có cơ hội tự do trao đổi thông tin, bài tỏ và truyền đạt quan điểm một cách công bình và khách quan.

II. Bản quyền trí tuệ:

Nhằm tạo điều kiện cho các bài viết của các tác giả đăng trên VANEWS được phổ biến sâu rộng đến độc giả khắp mọi nơi trên thế giới, VA NEWS không giữ bản quyền của các bài viết gửi đăng. Nếu muốn sử dụng, yêu cầu tôn trọng Tác Giả bằng cách đăng nguyên văn bản gốc và ghi rõ nguồn.

III. Nguyên tắc hoạt động:

VA NEWS thực thi Điều 19.2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982:

•“Mọi người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự lựa chọn của mình”.

•(Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.)ce.)

IV.  Nguyên tắc sử dụng:

Với việc sử dụng VA NEWS, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản dưới đây:

1.Nội dung bài viết và comments không mang tính phỉ báng, hăm dọa, hay kỳ thị vì bất đồng chính kiến về văn hóa, chính trị, tình dục hay sắc tộc.
2.Không spam thư quảng cáo hay comment không liên quan chủ đề đặt ra.
3.Không mạo danh, không dùng tên truy cập khiếm nhã, quấy rối…
4.Không dùng nhiều nick name vì mục đích gây nhiễu.
5.Không tiết lộ thông tin cá nhân hay về người khác
6.Nếu bạn dưới 17 tuổi, vui lòng có người giám hộ khi xem VA NEWS.

V. Miễn trừ trách nhiệm:

Đa số nội dung trên VA NEWS được các thành viên cộng đồng tạo ra. VA NEWS không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải, quan điểm cá nhân, hay nội dung của các trang web thứ ba có thể được đọc thông qua VA NEWS

Mặc dù VA NEWS cố gắng bảo đảm rằng mọi nội dung là chính xác vào lúc đăng tải, nhưng VA NEWS không giữ trách nhiệm vì bất kỳ sai sót, hay nội dung không chính xác trên trang .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi rất mong đón nhận được sự hỗ trợ của các bạn.

             Ban Điều Hành
             VA NEWS
            WWW.VANEWS.ORG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad