Bùi Hiền đã ăn cắp Sản phẩm Trí tuệ của Học giả Nguyễn Văn Khôn - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

Bùi Hiền đã ăn cắp Sản phẩm Trí tuệ của Học giả Nguyễn Văn Khôn


Bùi Hiền

Nguyễn Thành Trí - Ý ĐỒ VÀ DÃ TÂM CỦA BÙI HIỀN

BÙI HIỀN ĐÃ ĂN CẮPSẢN PHẨM TRÍ TUỆ CỦA HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN KHÔN Ở SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1975

Bùi Hiền không có phát minh, sáng kiến gì cả, vì Bùi Hiền rõ ràng đã ăn cắp vài dấu ký âm trong công trình tự điển của học giả Nguyễn Văn Khôn ở thời kỳ Miền Nam VNCH mấy chục năm trước 1975 còn có bằng chứng trên giấy trắng mực đen như sau:

VIỆT – ANH ANH - VIỆT TỪ ĐIỂN LOẠI THÔNG DỤNG TÁC GIẢ NGUYỄN VĂN KHÔN DO NHÀ SÁCH KHAI TRÍ ẤN HÀNH LẦN THỨ NHẤT XONG NGÀY 14-4-1967 TẠI NHÀ IN RIÊNG CỦA NHÀ XUẤT BẢN. GPKD SỐ 987 TBTTCB/BC3/XB NGÀY 6-4-1967

Sản phẩm trí tuệ của học giả Nguyễn Văn Khôn đã có 50 năm tuổi. Nó trân trọng ra mắt mọi người Việt Nam ở Miền Nam VNCH vào ngày 14/4/1967 tại Sài Gòn. Nhà Sách KHAI TRÍ đã bán rất chạy cuốn tự điển của Nguyễn Văn Khôn vì rất nhiều người Miền Nam Việt Nam lúc đó đã rất ham thích học tiếng Anh.

Người trí thức, cho dù là trí thức cộng sản hay trí thức tự do không cộng sản, cũng phải có lòng tự trọng trí thức, không nên ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác, không nên cướp công lao động trí óc của người khác; tuyệt đối không được làm như vậy. Ở Việt Nam còn có bao nhiêu vụ ăn cắp sản phẩm trí tuệ khác nữa, mà hiện nay chưa bị phát hiện!

Bây giờ Bùi Hiền đã làm như vậy rồi, thật là đáng tiếc. Nhưng ý đồ và dã tâm của Bùi Hiền rất lớn, cũng như cái tội của Bùi Hiền vô cùng lớn đối với đất nước và người dân Việt Nam. Bởi vì Bùi Hiền muốn làm xáo trộn một hệ thống đã hoàn chỉnh chữ viết, qui tắc chính tả, và văn phạm tiếng Việt; Bùi Hiền muốn huỷ bỏ một kho tàng văn học đồ sộ và nền văn chương rất phong phú của nước Việt Nam. Điểm quan trọng nhất là Bùi Hiền làm cho thế hệ tương lai người Việt không đọc được sách lịch sử của dân tộc Việt Nam, việc này có kết quả là người Việt Nam mất nguồn gốc trên chính quê hương của mình. Cả một dân tộc bị mất nguồn gốc thì dễ dàng bị Tàu Cộng đồng hoá và đô hộ. Bùi Hiền có tội rất lớn với đất nước và nhân dân Việt Nam.
Sài Gòn, ngày 5/12/2017

© Nguyễn Thành-Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad