Nguyễn Phú Trọng tiếm quyền ‘thăng tướng’ của Trần Đại Quang - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Nguyễn Phú Trọng tiếm quyền ‘thăng tướng’ của Trần Đại Quang


Nguyễn Phú Trọng và Trân Đại Quang. (Một đơn vị quân đội CSVN diễn hành nhân dịp kỷ niệm ngày 2 Tháng Chín.)

Bộ Chính Trị đảng CSVN từ nay nắm quyền phong hàm đại tướng và Ban Bí Thư của đảng CSVN có quyền thăng những cấp tướng thấp hơn trong khi hiến pháp xác định quyền này là của chủ tịch nước.

Hôm 19 Tháng Mười Hai, 2017, Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, ký ban hành một bản quy định mang số 105/QĐ/TW có tên là “Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.”

Trong phần Phụ Lục 1 của bản quy định vừa kể, người ta thấy xác định các “chức danh” do Bộ Chính Trị và các “chức danh” do Ban Bí Thư của đảng CSVN quyết định từ quân hàm cấp tướng của quân đội và công an đến các chức vị cấp cao của chính phủ từ trung ương đến địa phương.

Thi hành những “quy định” này có nghĩa là các ông chủ tịch nước, thủ tướng, tổng tư lệnh quân đội, chỉ là những kẻ thừa hành chứ không có quyền quyết định thăng cấp tướng và các chức vụ cao của nhà nước, bao gồm luôn các cơ quan ngoại vi của đảng và nhà nước.

Bản quy định 105 nói các chức danh ở trong quân đội, công an gồm “ủy viên Quân Ủy Trung Ương, ủy viên Đảng Ủy Công An Trung Ương, chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội nhân Dân Việt Nam, tổng tham mưu trưởng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam” đều “do Bộ Chính Trị quyết định.”

Đồng thời “Bộ Chính Trị xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm đối với các đồng chí giữ chức vụ nêu trên và phong hoặc thăng quân hàm Đại Tướng, Thượng Tướng, Đô Đốc Hải Quân cho các đồng chí giữ chức vụ thấp hơn.”

Còn Ban Bí Thư của Trung Ương Đảng CSVN có quyền quyết định về các chức danh trong quân đội và công an từ cấp “thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, phó tổng tham mưu trưởng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, chính ủy, chủ nhiệm tổng cục (trừ chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị), chính ủy, tổng cục trưởng, chính ủy, phó chính ủy; tư lệnh, phó tư lệnh, quân khu, quân chủng, bộ đội biên phòng, chính ủy, giám đốc Học Viện Quốc Phòng, thứ trưởng Bộ Công An, tổng cục trưởng; chính ủy, tư lệnh Bộ Tư Lệnh.”

Đồng thời “Ban Bí Thư xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm đối với các đồng chí giữ các chức vụ nêu trên và phong hoặc thăng quân hàm Trung Tướng, Thiếu Tướng, Phó Đô Đốc, Chuẩn Đô Đốc Hải Quân đối với các chức vụ thấp hơn.”

Bản Hiến Pháp của CSVN được sửa đổi năm 2013, điều 88 quy định trách nhiệm và quyền hạn của ông chủ tịch nước bao gồm cả “Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức chủ tịch Hội Đồng Quốc Phòng và An Ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam…”

Như vậy, từ nay ông Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang chỉ còn là một cái bung xung của đảng, “có tiếng mà không có miếng.” Mọi chuyện đã có Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư của đảng CSVN “quyết,” mà cả hai cơ quan đầu não này đều nằm dưới tay của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Hồi Tháng Chín, 2013, báo điện tử VietNamNet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN tường thuật một cuộc họp của Ủy Ban Quốc phòng – An Ninh của Quốc Hội viết rằng “Ủy Ban Quốc Phòng – An Ninh Quốc Hội nhận định luật sĩ quan quân đội hiện hành quy định chưa phù hợp về thẩm quyền của chủ tịch nước, thủ tướng trong việc phong, thăng quân hàm cấp tướng.”

VietNamNet dẫn lời ông Đại Tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Quốc Phòng khi đó, trao đổi trước Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội rằng “dứt khoát chỉ có chủ tịch nước có thẩm quyền phong, thăng quân hàm cấp tướng.”

Bây giờ, ông Nguyễn Phú Trọng nhân danh tổng bí thư đảng CSVN, “ông vua độc tài thật sự” của chế độ tiếm luôn cái quyền của ông chủ tịch nước. Nói một cách khác, ông Nguyễn Phú Trọng đã ngồi xổm lên cả cái bản Hiến Pháp của chính các ông nặn ra. (TN)


Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad