Vụ Mobifone mua AVG: Đơn xin xem xét khẩn thiết của ông Lê Nam Trà (phần 1) - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Vụ Mobifone mua AVG: Đơn xin xem xét khẩn thiết của ông Lê Nam Trà (phần 1)


DL: Chúng tôi nhận được phần 1 của đơn xin xem xét sau đây qua email, mà người gửi nhận mình là ông Lê Nam Trà, nguyên là Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Lời mở đầu có đoạn:

"Tôi là Lê Nam Trà, sinh năm 1961, vào Đảng ngày 18/7/1983, nguyên là Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, xin gửi đến quý Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền lời chào kính trọng.

Từ hơn nửa năm nay, bản thân tôi chấp hành nghiêm túc quyết định của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TTTT) điều chuyển tôi từ vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên MobiFone về công tác tại Văn phòng Bộ TTTT, trong thời gian chờ đợi kết luận của Đoàn Thanh tra Chính phủ. Sau khi được tham dự các cuộc họp, tham khảo Dự thảo Kết luận Thanh tra, tôi xin được trình bày một số nội dung mấu chốt liên quan quá trình chỉ đạo, phê duyệt chủ trương và triển khai thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình nhận chuyển nhượng 95% cổ phần của Công ty AVG (gọi tắt Dự án) đính kèm bên dưới.

Tôi tha thiết kính đề nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan báo chí xem xét và đánh giá một cách công tâm, khách quan về vai trò, trách nhiệm chính của Bộ TTTT trong việc quyết định giá mua Dự án với vai trò quản lý và sử dụng vốn trong tư cách sở hữu chủ; trách nhiệm của các đơn vị tư vấn liên quan các chứng thư thẩm định giá; trách nhiệm của các Bộ quản lý Nhà nước như Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; và giới hạn trách nhiệm của MobiFone là đơn vị thực hiện, đàm phán với đối tác và trình Bộ TTTT quyết định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!"

Chúng tôi xin đăng tải đơn xin xem xét này để độc giả khắp nơi cùng tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-o0o-

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2018

ĐƠN XIN XEM XÉT KHẨN THIẾT

Kính gửi:

Về việc xin xem lại một số đánh giá trong dự thảo Kết luận của Thanh tra Chính phủ về Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình mua 95% cổ phần của Công ty AVG và xin được đánh giá giới hạn phạm vi trách nhiệm cá nhân của tôi là Lê Nam Trà- nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Tôi là Lê Nam Trà, sinh năm 1961, vào Đảng ngày 18/7/1983, nguyên là Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, xin gửi đến quý Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền lời chào kính trọng.

Từ hơn nửa năm nay, bản thân tôi chấp hành nghiêm túc quyết định của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TTTT) điều chuyển tôi từ vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên MobiFone về công tác tại Văn phòng Bộ TTTT, trong thời gian chờ đợi kết luận của Đoàn Thanh tra Chính phủ. Sau khi được tham dự các cuộc họp, tham khảo Dự thảo Kết luận Thanh tra, tôi xin được trình bày một số nội dung mấu chốt liên quan quá trình chỉ đạo, phê duyệt chủ trương và triển khai thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình nhận chuyển nhượng 95% cổ phần của Công ty AVG (gọi tắt Dự án), giới hạn phạm vi trách nhiệm của tôi và nêu nguyện vọng như sau:

1. Chủ trương đầu tư dịch vụ truyền hình và thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện Dự án:

Vào năm 2013 (dưới thời ông Lê Ngọc Minh làm Chủ tịch và ông Mai Văn Bình làm Tổng giám đốc) đã xây dựng Đề án tổ chức lại Công ty Thông tin di động, trong đó mục tiêu chiến lược là chuyển đổi từ nhà khai thác viễn thông thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông – CNTT, tham gia vào thị trường mới là truyền hình.

Liên quan đến chủ trương AVG bán cổ phần cho đối tác trong nước có từ cuối năm 2014, trước thời điểm thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone và trước khi tôi (Lê Nam Trà) nhận trách nhiệm Tổng Giám đốc, sau là Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) MobiFone. Trên cơ sở AVG có văn bản báo cáo và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) hướng dẫn AVG chào bán cổ phần cho đối tác nước ngoài, Bộ TTTT đã xin ý kiến Bộ Công an và thống nhất không được phép chuyển nhượng cổ phần cho nước ngoài, mà chỉ nên bán cổ phần cho đối tác trong nước, doanh nghiệp nhà nước là tốt nhất (thể hiện thông qua các văn bản nội bộ của Bộ TTTT và văn bản gửi Bộ Công an số 200/BTTTT-VP ngày 26/11/2014; Công văn số 4352/BCA-A81 ngày 8/12/2014 của Bộ Công an…).

Ngày 01/12/2014, Bộ TTTT ra Quyết định 1798/QĐ-BTTTT về việc thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH MTV Thông tin di động, trong đó bổ sung thêm truyền hình là ngành nghề kinh doanh chính. Như vậy, ý tưởng chào bán cổ phần của AVG và chủ trương không bán cổ phần AVG cho cổ đông AVG mà chỉ bán cho đối tác trong nước là do Bộ TTTT quyết định sau khi đã thống nhất với Bộ Công an.

Điều tôi xin được trình bày rõ thêm là, thực hiện đề án tái cơ cấu và triển khai ngành nghề kinh doanh chính là truyền hình, MobiFone đã có Công văn số 337/MOBIFONE-ĐHKT ngày 27/01/2015 đề nghị Bộ TTTT xem xét và phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dịch vụ truyền hình, đầu tư mua lại một nhà cung cấp dịch vụ truyền hình kỹ thuật số. Ngày 06/02/2015, tại Văn bản số 408/BTTTT-QLDN, Bộ TTTT “thống nhất về chủ trương đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone tại công văn nêu trên. Đề nghị MobiFone thực hiện và hoàn thiện các thủ tục mua lại doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình theo đúng quy định hiện hành, trình Bộ TTTT xem xét phê duyệt”. Sau khoảng thời gian này, Bộ TTTT đã giới thiệu cho MobiFone mua cổ phần mà các cổ đông AVG đang chào bán.

Không những thế, Bộ TTTT quyết định đưa giao dịch mua cổ phần AVG vào danh mục bí mật Nhà nước và chỉ đạo MobiFone thực hiện, thể hiện qua Công văn số 44 ngày 05/03/2015 của Bộ TTTT gửi Bộ Công an. Ngày 09/03/2015, Bộ Công an có Công văn số 418/BCA-TCAN thống nhất đưa tài liệu giao dịch này trong danh mục tài liệu bí mật của Bộ TTTT, nhấn mạnh việc chuyển nhượng cổ phần giữa AVG và MobiFone là giao dịch kinh tế giữa hai doanh nghiệp, có sự định hướng của Nhà nước. Ngày 12/03/2015, Bộ TTTT (Vụ trưởng Vụ QLDN Phạm Đình Trọng ký thừa lệnh Bộ trưởng) có Công văn số 59/BTTT-QLDN chỉ đạo MobiFone “giao dịch này thuộc danh mục bí mật nhà nước, yêu cầu MobiFone thực hiện theo đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, không phổ biến, tuyên truyền.”

Như vậy, kể từ thời điểm này, mọi hoạt động, thông tin và tài liệu liên quan đến giao dịch trao đổi với cổ đông AVG đều phải thực hiện theo chế độ MẬT. MobiFone đã tuân thủ chỉ đạo của Bộ TTTT, toàn bộ quá trình sau này từ thuê tư vấn (thực hiện chỉ định thầu) và quá trình đàm phán, lập dự án, ký kết trao đổi thông tin đều phải bảo mật thông tin.

(còn tiếp)


Lê Nam Trà
Dân Luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad