Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen Kêu Gọi Thống Đốc Brown Gia Tăng Bảo Vệ An Ninh Trên Mạng Trong Tiểu Bang California - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen Kêu Gọi Thống Đốc Brown Gia Tăng Bảo Vệ An Ninh Trên Mạng Trong Tiểu Bang California


What the hell...!!!

Việt Nam đang phản đối luật an ninh mạng Internet Cybersecurity. Hải Ngoại hàng tuần biểu tình an ninh mạng bịt miệng người dân. Janet Nguyen lại muốn An Ninh Mạng bịt miệng dân California ? Janet Nguyen đang làm theo chỉ thị của ai ..? - Lanney Tran

Thương nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyen (Đảng Cộng Hòa-Garden Grove) bị đuổi ra khỏi Quốc hội vì tất Dân biểu trong Quốc hội không hiễu bà ta nói gì bằng tiếng Việt.  Ngày 23 tháng 2 năm 2017 (Rich Pedroncelli / Associated Press)

(Garden Grove, CA) –Trong vai trò là thành viên Hội Đồng Quân Sự Thống Đốc và là một người ủng hộ sự an ninh công cộng, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi Thống Đốc Jerry Brown chấp nhận các đề nghị được đưa ra trong Biên Bản An Ninh Trên Mạng: Các Đề Nghị Chiến Lược của Hội Đồng Quân Sự Thống Đốc. Biên Bản đưa ra một loạt các đề nghị nhằm bảo đảm cư dân của Tiểu Bang California được bảo vệ để tránh các vụ tấn công trên mạng gây tác hại trong tương lai.

“Với tầm quan trọng của dân số và kinh tế của California, sự nguy hiểm của việc tấn công trên mạng đối với các hệ thốngtài liệu trên mạngcho thấy một đe dọa lớn có thể làm suy yếu an ninh của các cơ quan chính quyền trong toàn quốc,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Nếu được áp dụng, các đề nghị được đưa ra trong Biên Bản của chúng tôi sẽ là một bước rất lớn trong việc bảo vệ hệ thốngtài liệu trên mạng và hệ thống bầu cửcủa tiểu bang chúng ta.”

Trong khi California được xem là tiểu bang đứng đầu của quốc gia trong lãnh vực quản trị và bảo vệ cơ sở an ninh trên mạng và cơ quan hệ thống tài liệu, Hội Đồng Quân Sự Thống Đốc nhấn mạnh những thiếu sót và không tương xứngtrong việc an ninh trên mạngcó thể bị các vụ tấn công trong tương lai khai thác và sẽ gây tác hại rất lớn. Việc quan trọng nhất của Hội Đồng là thành lập một ban quản trị nhằm “chịu trách nhiệm đưa ra chính sách an ninh trên mạng và phối hợp khắp các nơi trong Tiểu Bang California, bao gồm cả chính quyền, giới kỹ nghệ, ngành giáo dục, và tất cả những cơ quan có thể bị ảnh hưởng.”

Để có thể gia tăng việc bảo vệ an ninh trên mạng của Tiểu Bang California và sự an ninh trên mạng cho tất cả cư dân, Hội Đồng đưa ra các đề nghị sau đây:

- Đặc trách nhân viên An Ninh Trên Mạng, trong Nội Các của Thống Đốc.

- Thiết kế hệ thống tiêu chuẩn chiến lược an ninh trên mạng vững mạnh cho các cơ quan tiểu bang, các cơ quan giáo dục và các cơ quan Bộ Lao Động, và các cơ quan liên quan đến mạng.

- Cho phép Bộ Kỹ Thuật California, Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp và Cơ Quan Quân Sự California của Thống Đốc được quyền truy cập tài liệu của tất cả các cơ quan chính quyền tiểu bang để bảo đảm những cơ quan này hội đủ các tiêu chuẩn an ninh trên mạng của chính quyền tiểu bang và các tiêu chuẩn thỏa thuận chia sẻ thông tin.

- Phục hồi và gia tăng Lực Lượng An Ninh Mạng California của Thống Đốc.

- Chuẩn bị một lộ trình và chỉ định giám sát cấp tiểu bang, để bảo đảm và giải quyết cácvấn đề kỹ thuật mới.

- Phát triển các kế hoạch cho Bộ Giáo Dục và Bộ Lao Động.

- Gia tăng sự liên hệ với kỹ nghệ tư nhân.

Sau khi nhận được Biên Bản, Văn Phòng Thống Đốc sẽ tiếp xúc với các cơ quan tiểu bang và chuyên gia về an ninh trên mạng, trước khi thực hiện bất cứ đề nghị nào.

Hội Đồng Quân Sự Thống Đốc bao gồm thành viên lập phápcủa Quốc Hôi Tiểu Bang, các đô đốc và các cựư Tướng thuộc các binh chủng Lục Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Hải Quân, Không Quân, và Tuần Duyên, cũng như Tư Lệnh Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia California và các lãnh đạo doanh nghiệp. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã được Thống Đốc Brown bổ nhiệm vào Hội Đồng Quân Sự Thống Đốc năm 2016.

Senator Janet Nguyen Calls on Governor Brown to Strengthen California's Cybersecurity Infrastructure

***

Việt Nam đang phản đối luật an ninh mạng Internet Cybersecurity. Hải Ngoại hàng tuần biểu tình an ninh mạng bịt miệng người dân. Janet Nguyen lại muốn An Ninh Mạng bịt miệng dân California ? Janet Nguyen đang làm theo chỉ thị của ai ..?  

Lanney Tran

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad