Thư của Nhà Trắng gửi Quốc hội về cuộc điều tra luận tội Tổng Thống Donald Trump - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thư của Nhà Trắng gửi Quốc hội về cuộc điều tra luận tội Tổng Thống Donald Trump


Vụ ‘điều tra truất phế’ Tổng Thống Trump: ‘Chấm dứt liên quan!’

Ngày 8 Tháng Mười, 2019, Tòa Bạch Ốc gởi cho bà chủ tịch Hạ Viện và 3 vị chủ tịch những ủy ban thuộc hạ viện đang thực hiện cuộc “điều tra truất phế,” lá thư “chấm dứt liên quan,” khẳng định là Tổng Thống Trump và toàn bộ nhân viên hành pháp không còn đáp ứng “trát” của Ủy Ban Điều Tra Truất Phế (ĐTTP) nữa, dù trát đòi cung cấp tài liệu, hay đòi người ra điều trần.

Tổng Thống Donald J. Trump. (Hình: Getty Images)

Người viết là thư này là luật sư của Tổng Thống Trump, ông Pat Cipollone; lá thư rất dài, dưới đây là phần lược dịch.

“Thay mặt Tổng Thống Donald J. Trump, tôi viết lá thư này để đáp lại những đòi hỏi của bà đã không thuận với pháp luật, mà lại còn được bà mệnh danh là ‘cuộc điều tra truất phế’; bà cũng biết bà đã thiết kế và thực hiện cuộc điều tra đó vi phạm sự công bằng cơ bản và quy trình do hiến pháp ấn định.”

Pat Cipollone

Tổng thống không thể nào cho phép việc làm vi hiến đó làm rộn ngài và những viên chức hành pháp làm việc dưới quyền ngài, ai cũng bận bịu với việc phục vụ nhân dân Hoa Kỳ.

Một vài thí dụ về bất công trong tổ chức “Điều Tra Truất Phế” (ĐTTP): Bà không dành quyền tái kiểm, hỏi lại nhân chứng, quyền gọi thêm nhân chứng, quyền nhận bản sao ghi chép lời khai của nhân chứng, quyền kiểm chứng, quyền cử người đại diện tham dự điều trần,… tất cả những điều đó đều chỉ là quyền căn bản của mọi công dân Mỹ.

Do đó, tất cả những điều đó đều vi phạm hiến pháp và luật pháp. Trong lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ có một hạ viện (dù do bất cứ đảng nào cộng hòa hay dân chủ) kiểm soát lại đưa quần chúng vào con đường nguy hiểm như quý vị đang làm.

Nói cách khác, quý vị tìm cách thay đổi kết quả cuộc bầu cử 2016, làm nhân dân Mỹ mất đi vị tổng thống do họ bầu lên. Nhiều đảng viên dân chủ không chỉ quan niệm việc truất phế như phương cách giúp họ xóa bỏ kết quả cuộc tuyển cử vừa rồi, mà còn là chiến lược giúp họ gây ảnh hưởng cho cuộc tuyển cử sắp tới.

Một thành viên quốc hội còn nói, “nếu không truất phế được tổng thống, e là ông ta lại tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa.”

Trong lúc đó, Tổng Thống Trump quyết định công khai hóa cuộc điện đàm giữa ổng và Tổng Thống Zelensky của Ukraine. Bản ghi âm cho thấy là câu chuyện giữa 2 nhà lãnh tụ đó không có gì cần điều tra cả.

Cuộc điện đàm giữa tổng thống và tổng thống Ukraine bị Dân Biểu Schiff biến đổi thành một câu khác, và đem đọc cho mọi người cùng nghe.Vì những lý do đó, Tổng Thống Trump và chính phủ không chấp nhận những việc làm của quý vị, đã vô căn cứ, vi hiến, mà lại còn đi ngược quan niệm dân chủ; để dành toàn thời gian làm tròn trách nhiệm của ổng đối với nhân dân Hoa Kỳ, đối với Hiến Pháp, đối với ngành hành pháp, và đối với quý vị tổng thống sau này. Nói tóm tắt, tổng thống và nhân viên hành pháp không tham dự vào cuộc điều tra bất hợp hiến của quý vị nữa.”Vì những lý do vừa kể, tổng thống không để việc làm bất hợp hiến của quý vị quấy rầy ổng và nhân viên hành pháp trong trọng trách của họ phục vụ nhân dân Hoa Kỳ. Tổng thống có cả một quốc gia để lãnh đạo; nhân dân Mỹ bầu ổng lên để lãnh đạo họ, và tổng thống tập trung nỗ lực của ổng vào việc làm đúng lời hứa với nhân dân.

Ổng rất bận với trọng trách trong quốc nội và ngoài thế giới để duy trì đà tăng trưởng kinh tế, giữ cho mức người thất nghiệp thật thấp, chấn chỉnh ngoại thương, kiện toàn guồng máy di dân, giảm giá dược phẩm, thanh toán nạn nổ súng giết người,…

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ bỏ cuộc điều tra đầy sơ hở và thiếu sót quý vị đang làm để tiếp tay với tổng thống trong việc phục vụ nhân dân Hoa Kỳ.”


Ông Pat Cipollone, luật sư của Tổng Thống Trump. (Hình: Getty Images)


The White House Letter in Response to the Impeachment Inquiry

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad