Thoát Trung - Bỏ Cờ Đỏ - Chống Tàu Cộng - Không Sao Vàng - Việt Nam Mới - Quốc Kỳ mới - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Thoát Trung - Bỏ Cờ Đỏ - Chống Tàu Cộng - Không Sao Vàng - Việt Nam Mới - Quốc Kỳ mới


Kính gởi Quí vị Chủ Bút;

Xin Quí vị vui lòng đọc bài viết này và xem hình đính kèm, nếu thích hợp với tôn chỉ của Quí vị, xin phổ biến cho nhiều ngườì Việt Nam cùng xem. Xin cảm ơn nhiều.

Dr. Tristan Nguyễn
San Francisco, 2/3/2017

Thoát Trung, Bỏ Cờ Đỏ, Chống Tàu Cộng, Không Sao Vàng, Việt Nam Mới, Quốc Kỳ mới. Hình do tác giả gởi

Mời xem Video: Toàn cảnh phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương: Tòa án Malaysia tuyên án tử hình 2 nữ sát thủ


SỰ HOÀ GIẢI là để làm lành lại những vết thương của sự chia rẽ đã quá lâu giữa người Việt Nam với nhau. Không bao giờ quá trễ để làm sống lại những ước mơ và tình yêu của chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta có bất cứ xung đột gì, chúng ta phải có sự hòa giải. Chắc chắn là HẬN THÙ dần dần phai nhoà đi trong khi TÌNH YÊU luôn luôn tồn tại vô hạn. Chúng ta hãy làm sống lại những ước mơ và tình yêu của chúng ta.

Nhận dạng lá cờ là ba sọc đứng bằng nhau gồm có sọc màu vàng, sọc màu xanh lá cây, sọc màu đỏ, và một ngôi sao mười hai cánh đều nhau màu trắng ở chính giữa lá cờ. Lá cờ có chiều ngang bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.

Sọc Màu Vàng ở bên trái, ở gốc lá cờ. Màu vàng tượng trưng vị trí địa lý Á Châu. Màu vàng còn tượng trưng cho các chủng tộc người Á sinh sống ở Việt Nam. Màu vàng ở gốc lá cờ diễn tả tư tưởng Nhân Dân là Người Chủ Thực Sự của Đất Nước.

Sọc Màu Đỏ ở bên phải, ở ngọn lá cờ. Màu đỏ tượng trưng cho nhiệt tình cách mạng. Màu đỏ ở ngọn cờ diễn tả lòng mong ước và nhiệt tình của nhân dân Việt Nam mong muốn đời sống luôn được đổi mới để tốt đẹp hơn.

Sọc Màu Xanh Lá Cây ở chính giữa lá cờ tượng trưng cho đất nước Việt Nam thanh bình, môi trường sinh sống tốt.

Màu Trắng là màu dung hoà của các màu khác để diễn tả Hoà Bình, Hài Hoà và Hoà Giải. Màu Trắng còn là Màu của Tự Do.

Một Ngôi Sao Mười Hai (12) Cánh Đều Nhau Màu Trắng ở ngay giữa Sọc Xanh Lá Cây, ở ngay giữa lá cờ, tượng trưng cho tất cả công dân Việt Nam thuộc tất cả các dân tộc đang sinh sống tại Việt Nam yêu chuộng hoà bình, và đoàn kết chung sống trong sự hài hoà và bình đẳng ở một nước Việt Nam thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Ngôi Sao Mười Hai Cánh Đều Nhau Màu Trắng còn diễn tả giá trị cao quí của sự bình đẳng nhân bản trong một xã hội tự do, dân chủ nhân dân, và đa nguyên.

Lá cờ được trình bày theo vị trí chiều dài, ba sọc đứng, gốc cờ sọc màu vàng ở bên trái. Nếu để sọc màu đỏ ở bên trái là để ngược lá cờ.

Khi trưng bày lá cờ theo vị trí chiều ngang, ba sọc nằm, gốc cờ sọc màu vàng phải ở bên trên. Nếu để sọc màu đỏ ở bên trên là để ngược lá cờ.

Tại sao chọn Ngôi Sao Mười Hai Cánh Đều Nhau Màu Trắng?

Bởi vì những chỉ trích và châm biếm đối với những Ngôi Sao Khác như sau:

1. Ngôi Sao Năm Cánh Màu Vàng là Nô Lệ của Trung Cộng.

2. Ngôi Sao Năm Cánh Màu Đỏ là của Hồng Quân Cộng Sản.

3. Ngôi Sao Năm Cánh Màu Trắng là Chư Hầu của Mỹ.

4. Ngôi Sao Sáu Cánh các màu thì tương tự Ngôi Sao Do Thái.

5. Ngôi Sao Bảy Cánh các màu thì tương tự Ngôi Sao Úc Châu.

6. Ngôi Sao Tám Cánh các màu thì tương tự Ngôi Sao Úc Châu, và Ngôi Sao lãnh thổ Granada ở Châu Mỹ La Tinh vào thế kỷ 19, giờ đã không dùng nữa.

7. Những Ngôi Sao Chín Cánh, Mười Cánh, Mười Một Cánh thì không thể diễn tả được một ý nghĩa gì độc đáo.

8. Riêng Ngôi Sao Mười Hai Cánh Đều Nhau Màu Trắng có thể diễn tả được một ý nghĩa độc đáo là nó thể hiện Một-Giáp-Mười-Hai-Chi tuổi của tất cả mọi người. Mỗi người sinh ra dưới một vì sao, Ngôi Sao Mười Hai Cánh Đều Nhau Màu Trắng được dùng để làm biểu tượng cho mọi người chung sống hoà bình trong sự hài hòa và bình đẳng./.

Lần đầu tiên được sáng tạo vào ngày 17/1/1973 tại Sài Gòn, miền Nam Việt Nam, khi Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973 được ký kết và có hiệu lực để chấm dứt Chiến Tranh Việt Nam. Phần ý nghĩa bằng tiếng Việt và tiếng Anh được tu chỉnh vào ngày 01/2/2007 tại San Francisco, USA.

Tác giả: Nguyễn Thành Trí, M.ADr. Tristan Nguyen

Mời xem Video: Toàn văn Lời kêu gọi nhân dân cả nước tham gia Tổng biểu tình toàn quốc ngày 5/3/2017, để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam của ông Trịnh Xuân Thanh.NEW VIETNAM. NEW NATIONAL FLAG

RECONCILIATION is to heal the long time wounds of division among the Vietnamese people. It's never too late to revive our dreams and our loves. Whenever WE get whatever conflict, WE must have reconciliation. For sure HATE gradually fades away while LOVE always remains infinitely. Let's revive our dreams and our loves.

The flag is identified as three vertical equal stripe background including the Yellow Stripe, the Green Stripe, the Red Stripe, and the White Twelve- Equally-Pointed Star in the middle of the flag. The flag has the width measured two-third (2/3) of the length.

The Yellow Stripe is located at the left, at the base of the flag. The Yellow Color symbolizes the Asiatic geographical location of Vietnam. The Yellow Color also symbolizes the Asiatic Ethnicities living in Vietnam. The Yellow Color at the base of the flag expresses the idea that the People are the Real Owner of the Country.

The Red Stripe is located at the right, at the end of the flag. The Red Color depicts revolutionary enthusiasm. The Red Color at the end of the flag also expresses the People's expectation and being always enthusiastic to change for a better life.

The Green Stripe is located at the middle of the flag symbolizes the peaceful country of Vietnam in a vital environment.

The White Color is a neutral color used to conciliate the other colors. It is used to express Peace, Harmony, and Reconciliation. The White Color is also the Color of Freedom. There is One White Twelve-Equally-Pointed Star located at the middle of the Green Stripe, also at the center of the flag. It symbolizes All the VN Citizens of the Peoples of All Races loving peace, being equal, and united in a peaceful co-existence living in the country of Vietnam whose unification, unity and sovereignty. The White Twelve-Equally-Pointed Star also expresses the precious values of Freedom, Equality, and Pluralism in a Society of Multiethnic-Grassroots-Democracy in Vietnam.

The flag is displayed in a horizontal shape and the Yellow Stripe is at the left side, at the base of the flag. If it is displayed with the Red Stripe at the left side, it is in a reverse position.

The flag is displayed in a vertical shape and the Yellow Stripe is at the upper part of the flag. If it is displayed with the Red Stripe at the upper part of the flag, it is in a wrong position.

Why is the White Twelve-Equally-Pointed Star selected?

Because of criticisms and mockery toward the Other Stars as follows:

1. The Five-Pointed Yellow Star is the Chinese Communist’s Slaves.

2. The Five-Pointed Red Star belongs to the Communist Armies.

3. The Five-Pointed White Star is the Satellite State of the United States.

4. The Six-Pointed Star of all colors is similar to the Jewish Star.

5. The Seven-Pointed Star of all colors is similar to the Australian Star.

6. The Eight-Pointed Star of all colors is similar to the Australian Star, and the star of Granada Territory in Latin America during the 19th Century; however, it has been abolished now.

7. The Nine-Pointed, Ten-Pointed, Eleven-Pointed Stars cannot convey any unique meanings.

8. Especially, the White Twelve-Equally-Pointed Star can express a unique meaning that denotes the cycle of twelve years of the Zodiac belong to everyone. Each person is born under one star, the White Twelve-Equally-Pointed Star is used to symbolize everyone living peacefully in harmony and equality./.

First created on 17 January 1973 in Saigon, South Vietnam, when the Paris Peace Accords 1973 were signed and enforced to end the Vietnam War. Revised the meaning in Vietnamese and English on 01 February 2007 in San Francisco, USA.

Author Nguyen Thanh Tri M.A. and Dr. Tristan Nguyen.

Dr. Tristan Nguyễn
San Francisco, 2/3/2017

* Tác giả gửi tới VANEWS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad