Những tín hiệu gì qua phát biểu của Phùng Hữu Phú? - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Những tín hiệu gì qua phát biểu của Phùng Hữu Phú?Phùng Hữu Phú Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX, X) (2001-2010); Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (2006-2011); Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương (2011-nay)

Phùng Hữu Phú phó chủ tịch Hội đồng Lý luận TW một người thân tín với ông Trọng nói về nội dung mới của văn kiện đại hội đảng 13.

Gã chú ý ba điểm:

1. "Sau Covid-19, chúng ta đã thấy thái độ của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này khẳng định chắc chắn Trung Quốc không bao giờ từ bỏ ý đồ thao túng Biển Đông. Vậy, phải ứng phó thế nào?”.

Như vậy đại hội đảng 13 không còn né tránh vấn đề Trung Quốc và Biển Đông.Đó là tín hiệu tốt.

2. Theo ông Phú, hiện nay thậm chí đã có ý kiến đề nghị bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội vì “đã lạc hậu lắm rồi”.

Như vậy trong nội bộ đảng đã có những tiếng nói tiến bộ với thời đại. Lần đầu tiên đảng đã thừa nhận một thực thể như thế.

Còn cách giải thích của ông Phú, rằng, "Không còn thừa nhận chủ nghĩa Mác - Lênin tức là không thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng. Các đảng phái sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân, rối loạn. Đó là lý do quan điểm chỉ đạo của báo cáo chính trị nhấn mạnh số 1 việc vững vàng tư tưởng Mác - Lênin" đã cố tình bật mí "lạy ông tôi ở bụi này". Nó đưa tín hiệu rất rõ về khủng hoảng lý luận của đảng và lý do phải đề cao chủ nghĩa Mác- Lê chả qua để muốn độc quyền lãnh đạo vì hãi sợ đa đảng thì đảng CS sẽ thua và mất quyền lực.

Điều này ông Phú muốn thừa nhận đảng CS mất tự tin vào sức mạnh mà bấy lâu tự cho là đương nhiên của lịch sử. Bởi đương nhiên ai cũng hiểu rằng nếu tin vào sức mạnh nội tại của mình và có ủng hộ của đa số Dân thì việc gì đảng phải hãi sợ đa đảng để đổ tội cho đa đảng tạo loạn 12 xứ quân?

Ông Phú là trí thức có hiểu biết ông quá hiểu Liên xô và Đông Âu sụp đổ, đa đảng chỉ cộng sản mất quyền vì Dân không tin tưởng nữa chứ có loạn đâu mà ngược lại họ còn phát triển dân chủ văn minh.
Vậy là nhà lý luận đã tế nhị tự đánh rơi lá chắn lý luận của mình và của đảng của mình để trần trụi cái động cơ duy nhất, cái bản chất là thực chất có thế lực trong đảng níu kéo quyền lực phe nhóm lợi ích mà thôi.

Chủ nghĩa Mác- Lê là lá chắn không còn hiệu nghiệm nữa. Vậy tại sao không vứt bỏ đi mà giương cao ngọn cờ Hồ Chí Minh có sức thuyết phục và được lòng đa số Dân chúng lúc này hơn? Đảng cộng sản Mác - Lê ngoại lai thay bằng đảng Hồ Chí Minh dân tộc hơn? Phải chăng ông Phú đang gợi mở hy vọng cho tín hiệu này?

3. Nhà lý luận chủ chốt của đảng công khai nhắc lại sự kiện mà có thời gian dài báo chí và đảng cố tình giấu nhẹm đi:

"Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri, có người hỏi: bao giờ chúng ta có chủ nghĩa xã hội? Tổng bí thư nói: "chúng ta chưa nghiên cứu tường minh vấn đề này, có khi trăm năm nữa cũng chưa có chủ nghĩa xã hội."

Có thể nói phát biểu trên của ông Phú một thân tín của ông Trọng là dọn đường cho tín hiệu chúng tôi nói vậy chứ không phải vậy đâu. Và qua tín hiệu này bắn đi mũi tên thông tin vận động nhân sự đại hội đảng, rằng: tổng bí thư Trọng và những người được ông tin tưởng thuộc phe của ông là những người cấp tiến chứ không hề bảo thủ như mọi người suy diễn đâu.Vì chỉ cấp tiến mới thừa nhận CNXH phải cả trăm năm nữa cũng chưa chắc có.

Bảo thủ và chống bảo thủ, tham nhũng và chống tham nhũng, thoát Trung và phò Trung, hiện là ba tiêu chí chính để ai thắng ai trong cuộc vận động bầu cử đảng lần này.

Phải hiểu những phát ngôn của Phùng Hữu Phú nhà lý luận hàng đầu của đảng là trong ngữ cảnh tranh cử đã đến hồi quyết liệt đó.


© Lưu Trọng Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad