Một trăm năm Chủ nghĩa Cộng sản - Một trăm năm vẫn còn địa ngục - Người Đưa Tin

Breaking

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Một trăm năm Chủ nghĩa Cộng sản - Một trăm năm vẫn còn địa ngục


Một trăm năm Chủ nghĩa Cộng sản - Một trăm năm vẫn còn địa ngục 

Nguyễn Thành Trí - Ngày này 7/11/2017 một trăm năm về trước ngày 7/11/1917 Lê-nin đã khởi động một hệ thống chính trị sát nhân kinh hoàng đối với người dân Nga. Lịch sử thế giới hiện nay vẫn còn ghi lại những hậu quả tang thương thảm khốc của nó. Một trăm năm Chủ Nghĩa Cộng Sản vẫn còn là một tai họa, vẫn còn gây ra những địa ngục ở một số nước và đang tàn ác đày đọa người dân ở đó.

Sơ lược lịch sử của Lê-nin và những người Mác-xít Bôn-sơ-vít, ngày 7/11/1917 họ đã lợi dụng thời cơ cướp chính quyền Cộng Hòa Nga vừa mới thành lập và giết chết một số người đối lập. Ngày hôm sau 8/11/1917 họ đã lập ra Hội Đồng Ủy Viên Nhân Dân một hình thức chính quyền Mác-xít Bôn-sơ-vít thủ lãnh là Lê-nin. Sau một năm thống lãnh quyền lực toàn quốc, Lê-nin đã đổi tên gọi cái hệ thống chính trị sát nhân này từ Bôn-sơ-vít thành Chủ Nghĩa Cộng Sản. Thực chất của cuộc Cách Mạng Bôn-sơ-vít, hay cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga như cách gọi của những tên Cộng Sản Việt Nam trong quá khứ và hiện tại, hay Chủ Nghĩa Cộng Sản là một trăm năm của địa ngục, bắt bớ lưu đày, đàn áp thô bạo, áp bức bất công, giết người hàng loạt, diệt chủng dân tộc, gieo rắc lo sợ kinh hoàng trong người dân khổ sở nghèo đói. Từ ngày đó cho tới nay di sản của Lê-nin, của Chủ Nghĩa Cộng Sản là một hệ thống chính trị giết người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại.

Chủ Nghĩa Cộng Sản là một hệ thống chính trị sát nhân. Lịch sử nhân loại đã chứng minh rõ ràng điều này. Cụ thể là các chế độ cộng sản độc tài có các tên gọi rất đẹp là Lê-nin và Xít-ta-lin Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Sô Viết hay Liên Sô, Mao Trạch Đông Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa hay Trung Cộng, Fidel Castro Cộng Hòa Cuba, Kim Nhật Thành Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên hay Bắc Hàn, Pol Pot Khơ-me Đỏ, Hồ Chí Minh Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; họ đã giết chết nhiều triệu người dân vô tội. Quả thật Chủ Nghĩa Cộng Sản là một hệ thống chính trị sát nhân rất ghê tởm.

Tuy nhiên, người dân Hoa Lục, Bắc Hàn, Việt Nam, Cu-Ba hiện nay phải sống, phải giành lấy sự sống trong áp bức bất công, trong sự đói nghèo bần cùng hóa có hệ thống của kẻ cầm quyền, trong nỗi lo sợ bị chụp mũ phản động bắt bớ đánh đập giam cầm lưu đày. Họ phải sống, phải giành lấy sự sống của họ giữa bầy Quỉ-Đỏ, lũ Giặc Cờ-Đỏ để cho dân tộc Hoa, dân tộc Việt, dân tộc Hàn, dân tộc Cu-Ba được trường tồn và đất nước thân yêu của họ sẽ có ngày thoát nạn cộng sản như nước Nga và các nước Đông Âu đã được giải thoát từ năm 1992.

Hôm nay nước Nga, một nơi đã từng hãnh diện là thành trì vững chắc của Chủ Nghĩa Cộng Sản, và Putin một người đã từng là sĩ quan KGB Liên Sô hiện tại là tổng thống Nga, đều muốn lãng quên, người dân Nga và Putin đều muốn không kỷ niệm ngày Cách Mạng Mác-xít Bôn-sơ-vít, ngày đầu tiên Lê-nin phất ngọn cờ Chủ Nghĩa Cộng Sản ở nước Nga, ngày Lê-nin mở màn lịch sử giết người, bắt bớ, lưu đày, chết đói, nghèo khổ ở Nga, ở Hoa Lục, ở Bắc Hàn, ở Cu-Ba, ở Việt Nam.

Rõ ràng Chủ Nghĩa Cộng Sản đích thực là chủ nghĩa khủng bố vì Lê-nin và những kẻ đi theo Lê-nin là những tên giết người, tàn sát đồng bào của mình không gớm tay như những tên khủng bố ISIS, al-Qaeda cuồng tín.

Lê-nin và những kẻ cuồng tín đi theo Lê-nin đã tuyên chiến với nền văn minh nhân loại và cuộc chiến khốn nạn đó vẫn còn tiếp diễn ở Hoa Lục, Việt Nam, Bắc Hàn, Cu-Ba. Ngày 7/11/1917 và ngày 7/11/2017, một trăm năm Chủ Nghĩa Cộng Sản, một trăm năm Cách Mạng Tháng Mười Nga theo cách gọi của CSVN, một trăm năm của bọn Cương Thi Cộng Sản, và một trăm năm vẫn còn địa ngục, thì không có gì vinh quang để kỷ niệm.

Sài Gòn, 8/11/2017

Nguyễn Thành Trí

* Tác giả gửi tới VANEWS

Mời xem Video: Vì sao Trương Tấn Sang đã hậu thuẫn Nguyễn Phú Trọng tái cử tổng bí thư và triệt hạ phe Nguyễn Tấn Dũng?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad