Đại hội 13: Ý thức hệ của Đảng Cộng sản và căn bệnh thời đại - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

Đại hội 13: Ý thức hệ của Đảng Cộng sản và căn bệnh thời đại


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ĐCSVN chuẩn bị cho Đại hội 13 của đảng cầm quyền


Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (1848) tóm tắt lý thuyết của Marx và Engels về bản chất của xã hội và chính trị, cụ thể rằng: lịch sử của xã hội từ trước đến nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp.


Xã hội luôn vận hành dưới hình thức của một nhóm đa số bị áp bức bị bóc lột dưới ách của một nhóm thiếu số áp bức.


Nó cũng tóm tắt nét đặc trưng những ý tưởng của họ về việc làm thế nào xã hội tư bản của thời đại sẽ cuối cùng bị thay thế bằng xã hội chủ nghĩa.


Trong đoạn kết của Tuyên ngôn, các tác giả kêu gọi việc dùng bạo lực lật đổ toàn bộ tình trạng xã hội hiện hành, và đoạn văn này đã trở thành một lời kêu gọi thực hiện cách mạng cộng sản khắp thế giới.


Từ đó đến nay, bao nhiêu đổi thay trong lịch sử, và những khẳng định trong "Tuyên Ngôn" đã được thực tế phủ nhận, cốt lõi như là "xã hội tư bản của thời đại sẽ cuối cùng bị thay thế bằng xã hội chủ nghĩa." Các lý thuyết căn bản của chủ nghĩa Cộng Sản đều bị "phá sản", như "Kinh tế kế hoạch tập trung", "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", "Thiết lập một xã hội … không giai cấp, tự do, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều khiển chung đối với các phương tiện sản xuất ".Căn bản lý thuyết không còn, vậy thì Đảng Công Sản Việt Nam dựa trên cơ sở gì để khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong sự nghiệp xây dựng một thể chế "dân chủ, tư do, phát triển, công bằng, hạnh phúc, văn minh"?Trong một đất nước gồm có gần 100 triệu dân, với đa số có trình độ trí thức căn bản và it ra cũng vài chục triệu người được đào tạo cấp cao, thành phần đảng viên của Đảng Cộng Sản là bao nhiêu mà dành quyền "chỉ đạo" cho cả một đân tộc?


Biết rằng, vì hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử, Đảng Cộng Sản đã góp phần đáng kể cho sự nghiệp giải phóng ách nô lệ đối với ngoại bang, nhưng sau 30 năm chống ngoại xâm, Đảng Cộng Sản đã làm được gì trong 45 năm tiếp theo?


Đảng Cộng Sản có còn là "Cộng Sản" không? Ngày hôm nay đất nước có đạt đến một "Nhà nước Pháp quyền" và một "Thể chế dân chủ, công bằng, văn minh" hay chưa? Và vì đâu mà nhân dân ta "bức xúc" như bị "kèm kẹp" trong khi xung quanh ta các quốc gia khác đang mạnh tiến trên con đường phát triển?'Không phải là không biết?'


Không phải là lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam không biết căn bệnh của thời đại, các lý do làm cản trở bước tiến của dân tộc.


Một nghị quyết của Đảng đã nói: "Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng đảng trong thời gian tới, cần… kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng."


Người cộng sản cùng bao nhiêu người yêu nước khác đã hy sinh, chiến đấu giành độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, sao lại để đến nỗi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến mức như được nêu thẳng thắn trong Nghị quyết Trung ương 4 nói trên?


Biết là như thế nhưng lãnh đạo Đảng Cộng Sản đã làm gì từ 8 năm qua từ ngày có Nghị Quyết này?


Năm 2016 Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII (còn được biết với tên gọi 27 biểu hiện suy thoái) là nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ.Thêm 4 năm đã trôi qua, những gì đã được thực hiện để ngăn trừ, xóa bỏ căn bệnh trầm kha đang ăn sâu vào xương tủy của Đảng Cộng Sản Việt Nam?


Thời gian không thể kéo dài để cho Đảng Cộng Sản Việt Nam "phê bình, tự phê bình, cảnh cáo" các đảng viên của mình.


Những người cộng sản chân chính phải biết lắng nghe tiếng nói của nhân dân, chứ không thể tiếp tục lạm dụng quyền lực để làm những việc hại nước hại dân.


Phải biết lắng nghe lời nhắn nhủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để làm hết trách nhiệm của mình là "đầy tớ" của nhân dân. Phải luôn luôn tâm niệm rằng nhân dân có quyền đuổi "đầy tớ" nếu mình không tôn trọng nhân dân và làm hại đất nước nhân dân.Trên đời này không có gì là vĩnh viễn, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn là quy luật tự nhiên của tạo hóa.


Nhà Hán trị vì hơn 400 năm rồi cũng bị diệt vong vì không giữ kỷ cương phép nước. Nhà Trần, nhà Lê oai hùng chống ngoại xâm, rồi cũng tàn lụy vì "gian thần, nghịch tử".


Những người có chức có quyền hôm nay đừng chủ quan nghĩ rằng sẽ trụ qua những cơn bão của thời đại. Liên Xô hay Đông Đức đều bị quét sạch trong môt vài ngày hay vài tuần.


Nhân dân như sông nước, nâng thuyền lên… nhưng cũng có quyền năng lật thuyền. Thuận theo lòng dân thì còn, nghịch với lòng dân thì mất, đấy là nguyên lý muôn đời mà tập thể lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam cần khắc ghi, tâm niệm.


Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.© Bùi Kiến Thành
    Gửi từ Hội An
    BBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad